Fälgsyra 500ML

Instruktionsvideo

Vad används Fälgsyra till?

Fälgsyran köps nu nästan uteslutande endast av kunder som använder produkten för att ta bort kalk från duschväggar och andra ytor. Medlet är i grunden en Fälgsyra som även kan användas för att rengöra fälgar, men produkten gör ett mycket bättre jobb som kalkborttagare i badrum e.t.c. Därför rekommenderar vi er istället att köpa Flygrostborttagaren eller Fälgkitet som ni ska göra ren ett par fälgar.

Rengöra duschväggar - gör så här!

Följ dessa steg när du ska rengöra duschväggar för bästa resultat:

  1. Spraya på medlet.
  2. Gnugga direkt med en kökssvamp.
  3. Spola av.

Funkar lika bra när du ska rengöra en duschkabin också.

Låt ALDRIG medlet torka in.

Har du några frågor

Vi på GörDetMedRW använder produkterna dagligen och kan bistå med såväl hjälp som tips & knep för att du ska få ett riktigt bra resultat.
Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss på info@gordetmedrw.se eller skriv i chatten nere till höger mellan 08:00-12:00 & 13:00-17:00.

Fara: Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehåller: ALKOHOLER C9-C11, ETOXILERADE, <5% Nonjoniska tensider.

UFI: UFI: AKAD-J2UJ-1006-XPF5

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Recensioner

Senaste från youtube