Instruktionsvideo

Varuprov i miniformat. Perfekt då den får plats överallt, till och med i byxfickan😅

Vad används Multirengöring till?

Rengör:

 • Interiör rengöring inuti bilen
 • Instrumentpanel
 • Skinnklädsel
 • Alcantara klädsel
 • Tygklädsel
 • Textilmattor
 • Glasrengöring
 • Löser mögel
 • Rengöring av ratt
 • Rengöring av pedaler
 • APC all purpose cleaner på engelska. 
 • Allrengöring, kan användas till ALLT.

Multirengöringen har en fantastisk förmåga att kunna användas till allt. Våra kunder använder den mest till interiör rengöring av bilen. Men även för att rengöra i hemmet. Såsom i köket, på toaletten, spishällar m.m.

Funkar även för motortvätt, utvändig tvätt av trafikfilm, däcksidor med mera.

Spädes ut enligt följande:

 • Glas & spegelrengöring: 0.1L Multi +1.9L vatten (2L färdigt medel)
 • Lätt nedsmutsning: 0.1L multi + 0.9L vatten (1L färdigt medel)
 • Normal nedsmutsning: 0.1L multi +0.4L vatten (0.5L färdigt medel)
 • Hård nedsmutsning: 0.1L multi+ 0.2L vatten (0.3L färdigt medel)
 • Extremt hård nedsmutsning: använd utan att späda (0.1L färdigt medel)

Använd så här:

Spraya medlet på den yta som du vill rengöra. Borsta med en rekondpensel för att lösgöra smutsen.

Spola av medlet med vatten om du använder medlet på utsidan av bilen. 

Vid användning interiört så torkar du medlet med en torkduk.

Har du några frågor

Vi på GörDetMedRW använder produkterna dagligen och kan bistå med såväl hjälp som tips & knep för att du ska få ett riktigt bra resultat.
Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss på info@gordetmedrw.se eller skriv i chatten nere till höger mellan 08:00-12:00 & 13:00-17:00.

VARNING: Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt- linser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller: 5-<15% Anjoniska tensider, 5-<15% Nonjoniska tensider, 5-<15% Fosfater, Parfym.

Skogsbär: 

UFI: UFI: 4Q5K-DE7F-XC1F-CFN9

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Bubble gum: 

UFI: UFI: VSTK-G9W1-1109-H384

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

1-million:

UFI: UFI: 6DA2-X381-CE09-Y38M

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Vanilj:

UFI: UFI: SU9J-17U1-R40K-0W6Q

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Viol:

UFI: UFI: RST4-YE9H-H00J-1REV

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Neutral:

UFI: UFI: VY71-40GQ-E00R-X1VN

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Rabarber:

UFI: UFI: YTUU-8C9W-RPEH-03S9

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Lime:

UFI: UFI: W7KD-R06R-F009-2MTK

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Recensioner

Senaste från youtube