Däck & vinylglans med silikon 500ML

215

Instruktionsvideo

Däck & vinylglans med wet-look!

Silikonbaserad däck & vinylglans för dig som vill åt den feta looken som ger ytan en riktigt bra glans som håller länge. Används på alla plast & gummiytor som är gråa, matta & tråkiga. Medlet får ytan att bli mörkare och som ny igen. Långvarig effekt.

Spraya medlet i en vaxapplikator eller svamp och fördela ut jämnt. Om du lagt på för mycket så kan du torka bort överflöd eller rinningar med en duk.

FARA: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfall- shanteringsanläggning. Innehåller: KOLVÄTEN, C11-C14, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, <2% AROMATISKA.

UFI: 6XF0-E07J-P005-QFQK

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Recensioner

Senaste från youtube