Schampo med avrinning 500ML

210

Instruktionsvideo

Schampo som ger glans & vattenavrinning!

Schampo som lämnar efter sig en långvarig hydrofobisk yta och som gör att vattnet pärlar sig riktigt fint på lacken. Lämnar även en fin glans. Lång hållbarhet upp till flera månader. Klarar att avfettas flera gånger utan att effekten försvinner. Denna flaska räcker till flera tvättar. Prova dig fram för att hitta vilket blandningsförhållande som passar dig bäst. Torka helst bilen torr med en torkduk exklusiv efter avspolning av schampot för bäst glans. Kan både användas i tvätthink och i Foam lance.


Här följer våra egna doseringsråd. • Dosering tvätthink: 3-5 korkar schampo + vatten. • Dosering Foam lance: 15-25% Schampo i Foam lance behållaren, resten vatten.


Använd så här:

Schamponera ytan med en Bubble wash tvätthandske eller en tvättplatta.

Spola sedan av.

Har du några frågor

Vi på GörDetMedRW använder produkterna dagligen och kan bistå med såväl hjälp som tips & knep för att du ska få ett riktigt bra resultat.
Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss på info@gordetmedrw.se eller skriv i chatten nere till höger mellan 08:00-12:00 & 13:00-17:00.

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

UFI: 6HJ0-K0XF-V000-JQ6H

Fara Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehåller: AMINOMODIFIERAD POLYDIMETYLSILOXAN, ISOTRIDEKANOL, ETOXILERAD, 1-PROPANAMINIUM, 3-AMINO-N-(KARBOXIMETYL) -N,N-DIMETYL-, N- (C8-18 (JÄMNT NUMRERADE) OCH C18 OMÄTTAD ACYL) DERIVAT., HYDROXIDER, INRE SALTER, 15-<30% Nonjoniska tensider, <5% Amfotera tensider.


Senast besökta produkter

Senaste från youtube